Kirjoituksia

Omat kirjoitukseni vasenkaistassa sekä kirjoitukset, joissa olen mukana:

https://vasenkaista.fi/?s=katja+kotalampi

Kirjoituksia löytyy nykymaailman johtamisen kulttuurista, ympäristöstä, aluevaltuuston toiminnasta ja vaalien aikaisista kirjoituksista. Lisää kirjoituksia on tulossa Vasenkaistaan jatkossakin.

Miksi Vasemmisto?

 • Kestävä talouspolitiikka katsoo yli hallituskausien ja investoi tulevaisuuteen keskittymällä muun muuassa koulutukseen ja reiluun siirtymään.
 • Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa oikeudenmukaista veropohjaa sekä panostuksia kestävien alojen kasvuun, jotta hyvinvointivaltion palvelut voidaan rahoittaa.
 • Tarvitsemme vahvan julkisen talouden, jotta voimme jatkaa hyvinvointivaltion kunnianpalautusta ja tarjota jatkossakin laadukkaita ja eriarvoisuutta vähentäviä julkisia palveluita.
 • Soten työvoimapulan ratkaisemiseksi pitää varmistaa riittävät koulutusmäärät sekä ennen kaikkea panostaa työolojen ja -ehtojen sekä palkkauksen parantamiseen.
 • Lastensuojelun sijaishuollon voitontavoittelu on kiellettävä ja siihen uppoavat resurssit siirrettävä sijaishuollon vahvistamiseen, perhetyöhön ja muihin ennaltaehkäiseviin palveluihin.
 • Vanhuspalveluiden kriisi on ratkaistava resursseja vahvistamalla.
 • Suomalainen päihdepolitiikka tarvitsee kokonaisuudistuksen.
 • Hyvinvointialueiden rahoitus on turvattava.
 • Otetaan käyttöön vastikkeeton perustulo. Perusturvaetuudet yhtenäistettävä yhdeksi uudeksi etuudeksi, nostetaan perusturvan tasoa.
 • Torjutaan energiaköyhyyttä reilulla tavalla.
 • Lapsilisät tulee sitoa indeksiin ja maksaa myös 17-vuotiaista.
 • Opintotuen ehtoja lievennettävä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 • Eläkeläisten toimeentuloon on tehtävä parannuksia.
 • Työvoimapoliittisista karensseista on luovuttava ja pakkohakemustehtailu lopetettava.
 • Varhaiskasvatuksen työskentelyolosuhteet ja palkkaus on laitettava kuntoon.
 • On saatava lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kouluihin ja päiväkoteihin.
 • Oikeudenmukainen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka lisää samalla hyvinvointia ja työtä sekä vähentää eriarvoisuutta.
 • Maankäyttösektorille tarvitaan kunnianhimoisempia ilmastotoimia.