Vaaliteesit

Hienoa, että olet löytänyt sivustolleni.

Olen poliitikko ja pyrin osaltani tekemään tulevaisuutta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia lähtökohdista sekä asuinpaikastaan riippumatta.

https://vasemmisto.fi/eduskuntavaalit-2023/eduskuntavaaliohjelma/

 • Tarvitsemme tasa-arvoa työelämään, jotta työntekijöiden ja työnantajien välinen yhteistyö toimii. Vain hyvinvoivalla työyhteisöllä voidaan saada todellisia tuloksia aikaan. Tarvitsemme riittävästi palkkaa, työntekijöitä ja hyvää johtamista.
 • Me elämme luonnostamme ja siksi on tärkeää hoitaa sitä niin, että me voimme sen varaan rakentaa myös tulevaisuudessa. Luonnon ennallistaminen ja talousmetsä eivät ole toisiaan vastaan, vaan keino säilyttää luonnon tarjoamat resurssit myös tulevaisuudessa.
 • Kriisien vuoksi tullut vielä näkyvämmäksi, miten tärkeää on pitää huolta meidän kriittisestä infrastruktuuristamme, teistä, sähköverkoista ja vedestä. Kokonaisuuden hallinnasta tulee tulevaisuudesta entistä tärkeämpää kun puhutaan infrasta.
 • Koulutus on paras investointi niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle, jokaisella tuleekin olla oikeus laadukkaaseen koulutukseen taustastaan riippumatta. Hyvinvoivat ammattilaiset ovat laadukkaan koulutuksen kulmakivi.
 • Vanhusten ja ikääntyvien hyvän elämän edellytyksia ja arjen turvallisuutta on edistettävä. Ikäihmisten asioita pitää hoitaa ihmiskeskeisesti.
 • Hyvinvoinnin edistäminen niin perusterveydenhuollossa, kuin hyvinvointialueiden kokonaisuutena on meidän näytön paikkamme, kuinka hoidamme kaikkia emmekä vain harvoja. Perusterveydenhuollon arvon palauttaminen on seuraavan hallituskauden asia.
 • Meneillään on mielenterveyskriisi, joka johtuu kuormittuneesta opiskelusta, työelämästä ja perusarjesta. Me tarvitsemme täydellisen uudistuksen mielenterveyspalveluihin ja suorituskeskeiseen kulttuuriimme, jossa osa ei pärjää. Lisäksi yritysten tulee keskittyä ihmisten hyvinvointiin myös työssä. Meillä ei tällä hetkellä tunnisteta riittävän hyvin esimerkiksi työperäistä uupumista.

Vasemmistoliiton tärkeimmät teesit:

 • Vasemmistoliitto haluaa edistää työpaikkojen luomista ja vahvistaa taloutta erilaisilla toimenpiteillä, kuten investoinneilla ja uusilla aloilla.
 • Vasemmistoliitto on sitoutunut puolustumaan ympäristöä ja edistämään ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja teknologioita.
 • Vasemmistoliitto haluaa vahvistaa sosiaaliturvaa erityisesti pienituloisille, yksinyrittäjille ja vanhuksille.
 • Vasemmistoliitto tukee koulutusta ja tutkimusta tulevaisuuden menestyksen ja kehityksen kannalta.
 • Vasemmistoliitto haluaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikilla elämän alueilla.
 • Vasemmistoliitto haluaa parantaa terveydenhuoltoa ja saatavuutta kaikille kansalaisille.
 • Vasemmistoliitto haluaa uudistaa maahanmuuttopolitiikkaa ja varmistaa, että kaikilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan ja saada tarvitsemansa tukipalvelut.
 • Vasemmistoliitto haluaa vahvistaa yhteiskunnan demokratiaa ja edistää kaikkien kansalaisten osallistumista päätöksentekoon.
 • Vasemmistoliitto haluaa edistää maailmanpoliittista vastuullisuutta ja puolustaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikkialla maailmassa.

Ota yhteyttä!

Puhelinnumero: 0408375232

Sähköposti: katja.kotalampi@gmail.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *