Sitoumukset

Jos et löydä sivulta etsimääsi sitoutumusta niin laita viestiä, jotta voin asian korjata!

Sivustolta löytyy allekirjoittamani teesit (teesit eivät ole arvojärjestyksessä):

https://www.sool.fi/vaikuttaminen/eduskuntavaalitavoitteet-2019/ Opettajien työssäjaksamisen puolesta

https://www.lskl.fi/aanilapselle/ Anna ääni lapselle

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa/eduskuntavaalit-2019-tukiliiton-vaaliteemat/tyokaluja-vaalivaikuttamiseen/vaalilupaus/

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795 Kaivoslaki Nyt!

https://www.vapaidenvaltakunta.fi/ Työelämän pelisäännöt kuntoon.

http://www.ehyt.fi/fi/miksi-ehkaiseva-tyo-kannattaa

https://pakolaisapu.fi/empathy/empatialupaus/https://seta.fi/sateenkaarikansanedustajaksi/ Translaki