Kirjoituksia

Omat kirjoitukseni vasenkaistassa sekä kirjoitukset, joissa olen mukana:

https://vasenkaista.fi/?s=katja+kotalampi

Miksi Vasemmisto?

 • Vasemmisto pyrkii palkkatasa-arvoon, jotta jokainen tienaa sen mitä tarvitsee elääkseen hyvää elämää. Työstä on saatava riittävä palkka ja työhyvinvointiin on panostettava, jotta jokainen meistä jaksaa työskennellä työssään. Palkkatasa-arvolla haetaan kaikkien alojen tasa-arvoisempaa kohtelua mutta palkkauksen parantaminen erityisesti naisvaltaisilla aloilla edistäisi tasa-arvoisempaa kohtelua.
 • Vasemmisto haluaa, että jokainen pääsee hoitoon niin maaseudulla kuin kaupungeissakin ja parasta hoitoa on läheltä saatava hoito.
 • Vasemmistoliitto pyrkii edistämään nimenomaan pienten yrityksen toimeentuloa. Siirtämällä esimerkiksi suuryritysten tukia pienille yrityksille.
 • Haluamme ratkaista ilmastonmuutoksen nimenomaan tasa-arvoisemman Suomen kautta.
 • Vasemmistoliitto keventää pienituloisten verotusta ja nostaa ainoastaan suurituloisten verotusta hieman. Suomalaisten enemmistön ansiotuloverotus kevenee tai pysyy ennallaan. Vasemmistoliitto ei siis korota keskituloisten verotusta.
 • Vasemmistoliiton tärkeimpiä teemoja puuttua eriarvoistumiseen on torjua lapsiköyhyyttä sekä nuorten syrjäytymistä. Mitä aikaisemmin pystymme auttamaan lapsiperheitä sekä nuoria, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on tasa-arvoisempaan elämään. Samalla myös yhteiskunnastamme tulee vahvempi. Keinoja tähän ovat korottamalla yksinhuoltajien lapsilisää, turvaamalla lapsilisät myös toimentulotukea saaville sekä vahvistamalla lapsiperheiden palveluita.
 • Koulutuksen laatuun ja osaamiseen satsataan, jotta jokainen nuori saa tarvitsemansa ammattitaidon valitsemallaan alallaan.
 • Panostamme teiden kuntoon, jotta julkinen liikenne, yksityinen autoilu sekä yritysmaailman kuljetukset onnistuvat. Lisäksi pyrimme lisäämään raideliikennettä niin, että julkista autoilua on mahdollisuuksien mukaan vähentää.
 • Vasemmistoliitto EI ole kieltämässä yksityisautoilua tai pyrkimässä vaihtamaan kaikkia autoja sähköautoiksi. Kannatamme rakentavaa ja kaikille tasa-arvoista tapaa siirtyä kohti päästötöntä liikennettä. Tarvitsemme tasapuolisesti kaikkia ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä vaatii myös hyvän verkoston biopolttoaineille tai siirtyminen biopolttoaineisiin ei ole mahdollista.
  • Autokannan sähköistämistä tuetaan latausverkkoa kehittämällä, sekä sähköistämällä työsuhdeautot.
  • Tuemme pienituloisten mahdollisuuksia muuttaa bensiini- ja diesel-autoja biokaasu- tai etanolikäyttöisiksi.
 • Vasemmistoliitto EI vastusta maataloutta vaan pyrkii eettisempään toimintaa sekä edistämään kiertotaloutta, jotta päästö- sekä ravinnekuormat saadaan paremmin hallintaan.
 • Luovumme fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa. Kivihiilestä luovutaan vuonna 2025, ja turpeen käyttöä nimenomaan energiakäyttöä rajoitetaan hiljalleen niin, että sen käyttö loppuu 2030-luvun alussa. Polttoöljyn energiakäytöstä luovutaan 2030-luvulla.
 • Ilmastonmuutoksen ohella tärkeää on myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, joka tapahtuu valvonnan tasoa nostamalla ja antamalla yleinen ympäristöedun valvonta erillisien viranomaistahon vastuulle.
 • Kaivoslain uudistaminen, että louhittavat maaperän rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle. Yrittäjien on maksettava riittävä korvaus kansallisomaisuutemme hyödyntämisestä ja ympäristöhaittojen aiheuttamisesta.

Ja lisää hyviä perusteluita on enemmänkin.. tässä mielestäni tärkeitä nostoja kuitenkin listaltamme. Siksi vasemmisto!